TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

Janów 27 czerwca 1959 r.
Protokół z zebrania organizacyjnego nowopowstałej sekcji sportów wodnych KS „Górnik”
W Zakładzie Budowy Odkrywki „Pątnów”.

W dniu 27.06.1959 roku na zebraniu organizacyjnym została utworzona nowa sekcja KS „Górnik”, sekcja sportów wodnych. Celem sekcji będzie upowszechnianie sportu kajakowego i wodnego wśród Załogi ZBO ”Pątnów”.
Uczestnicy zebrani powołali Zarząd Sekcji w osobach:
1. Kol. Tadeusz Posadowski – Kierownik Sekcji
2. Kol. Andrzej Michałowicz - Z-ca
3. Kol. Bolesław Grzebiela - Z-ca
Protokołował: Andrzej Michałowicz

Dalej następuje lista członków. Na liście widniało wtedy 46 nazwisk...

A oto ta lista, być może ktoś odnajdzie na niej siebie lub kogoś ze znajomych...
Lista członków sekcji sportów wodnych KS „Górnik”

1. Alwin Wiesław
2. Bieliński Roman
3. Bielawski Kazimierz
4. Cholewa Jan
5. Ciosek Feliks
6. Drap Waldemar
7. Egiert Wacław
8. Elsner Benedykt
9. Goszczyński Klaudiusz
10. Grzegorek Stanisław
11. Grzebiela Bolesław
12. Frątczak Stanisław
13. Karpa Zygmunt
14. Kapyszewski Józef
15. Karykowski Jerzy
16. Kupińska Irena
17. Kupiński Włodzimierz
18. Kulik Teofil
19. Lewkowicz-Ciechanowicz Czesław
20. Lewandowski Szczepan
21. Marecka Krystyna
22. Małygin Henryk
23. Maciejewska Alina
24. Majewski Stanisław
25. Majewski Mieczysław
26. Michałowicz Andrzej
27. Niedźwiedź Andrzej
28. Posadowski Tadeusz
29. Rudkowski Czesław
30. Socha Helena
31. Skorupski Ryszard
32. Szypor Władysław
33. Stadnik Wacław
34. Witek Władysław
35. Wesołowski Janusz
36. Warzych Edward
37. Wojtysiak Eugeniusz
38. Zarębski Józef
39. Pawlaczyk Kazimierz
40. Dobrychłop Władysław
41. Bultrowicz Wojciech
42. Szychulski
43. Staszak Zygmunt
44. Rodziewicz Tadeusz
45. Dębowski Czesław
46. Nowacki HenrykZa datę powstania Klubu został przyjęty rok 1960, kiedy zakupiono 3 pierwsze jachty typu Omega i przeprowadzono kurs żeglarski dla 33 osób – 17 zdobyło stopień żeglarza jachtowego.

Kolejnym, ważnym krokiem w historii klubu było zebranie, na którym...

Konin 20.02.1965
Wyciąg z protokółu poszerzonego zebrania Zarządu Sekcji Żeglarskiej
Kol. Walczak przedstawił warunki jakie sekcja musi spełnić aby zostać członkiem PZŻ i poprosił o oficjalną zgodę na przystąpienie. Po otrzymaniu zgody głos zabrał przedstawiciel Zarządu Głównego PZŻ kol. Gargas, który w kilku słowach życzył Sekcji pomyślnych wiatrów pod autorytatywnym kierownictwem PZŻ.
Komunikat PZŻ nr 12/65 Wykaz klubów i sekcji żeglarskich – ne ewid.376 Sekcja Żeglarska KS „Górnik” w Koninie ul. 1 Maja 7 - źródło Żagle nr 11/1965 strona 15.

powrót