AHOJ, PRZYGODO

Czyli Szkoła Podstawowa nr 15 w naszym klubie

     1 października 2016r. grupa 28 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie uczestniczyła w zajęciach żeglarskich w przystani Pątnowie. Pod okiem nauczycieli oraz doświadczonych sterników z naszego klubu żeglarskiego zdobywali umiejętności pływania na jachtach typu kabinowego. Oprócz zajęć na wodzie były też gry i zabawy na lądzie. Wspólne rysowanie, przeciąganie liny, skoki na długiej skakance oraz nauka wiązania węzłów, to ulubione zabawy młodych żeglarzy. Pogoda dopisała, a śmiech i zadowolenie dzieci było słychać w całej przystani. Teraz młodzi adepci sztuki żeglarskiej z niecierpliwością czekają na wiosnę, by móc znowu rozpocząć żeglarską przygodę. Wszystkim osobom biorącym udział w realizacji programu Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie pt. „Żeglarska Piętnastka”, w naszej przystani serdeczne dziękujemy.

„Statkom, zupełnie tak jak człowiekowi trzeba dać szansę, by mógł pokazać co potrafi.”
J. Conrad - Smuga Cienia


TROCHĘ HISTORII, CZYLI JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?

    Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska naszego miasta Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” podjął stosowne inicjatywy mające na celu realizację programu innowacji pedagogicznej szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży wraz z nauczycielami, która jest realizowana w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie. Zajęcia żeglarskie realizowane są w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie od 2011 roku, pod kierunkiem pani Iwony Miśkiewicz. Pomysł zrodził się w czasie kursu na patent żeglarski, który pani Iwona ukończyła w roku 2009 pod sterem panów Bronisława i Roberta Kamińskich. To właśnie rodzina Państwa Kamińskich rozpoczęła organizację pierwszych zajęć na wodzie dla uczniów SP 15 i po dzień dzisiejszy zawsze w nich uczestniczy.
    Obecnie program innowacyjny pt. „Żeglarska Piętnastka” jest realizowany w trakcie zajęć pozalekcyjnych, w grupie uczniów chętnych z klas III- IV. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej w Koninie raz w tygodniu oraz w przystani żeglarskiej Klubu Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A. (około trzy wyjazdy w ciągu roku szkolnego). Poprzez udział w warsztatach chcemy, aby młodzi ludzie doświadczyli namiastki żeglarskiej pasji pływania, która jest świetną szkoła życia dla każdego człowieka. Uczestnicy zajęć będę promować ideę żeglarstwa w środowisku rodzinnym i szkolnym. Żeglarstwo wspomaga szkołę w jej zamierzeniach edukacyjno-wychowawczych i pożytkuje naturalną dążenie ucznia do poznania świata. Kształtuje postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania wolnego czasu. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu. Ponieważ żeglarstwo pojmowane jest jako sposób spędzania wolnego czasu i kształtowania charakteru młodego człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym i w pełni realizuje cele statutowe Klubu Żeglarskiego przy KWB „Konin”.
    Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych, posiadających i nie posiadających kwalifikacji żeglarskich do współpracy przy realizacji programu, wszystkie organizacje pozarządowe propagujące zdrowy styl życia, rekreację i czynny wypoczynek, nauczycieli i działaczy sportowych, słowem wszystkich wizjonerów, którzy poważnie traktują możliwości i szanse jakie dają nam nasze jeziora.

Trochę zdjęć z wizyty młodzieży szkolnej z SP15 w naszym klubie w galerii klubowej.